Sökning: "Take-over Request"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Take-over Request.

 1. 1. DRIVER ENGAGEMENT User experience of static & dynamic interaction and engagement in Non-Driving Related Activities in Automated Vehicles - An experimental study

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Johansson; Sara Börjesson; [2023-05-19]
  Nyckelord :Non-Driving Related Activities; Take-over Request; SAE Level 4; Engagement; Situational Awareness; Self Assessment Manikin; The Contextual Control Model; Take-Over Scenario;

  Sammanfattning : The rapid development of automation in vehicles is reshaping the role of the driver and consequently changing driver behavior. This study is based on the SAE level 4 of automation, i.e the autonomous vehicle (AV) can drive fully autonomously in a conditioned area. LÄS MER

 2. 2. Konkursboets rättsliga ställning efter avslutad konkurs - Om upplösta konkursbons rättskapacitet och partsbehörighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ellen Såthén; [2023]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; processrätt; konkurs; konkursrätt; konkursbo; obestånd; rättskapacitet; partsbehörighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to contribute to the understanding of the legal status of the bankruptcy estate and to examine the extent to which a bankruptcy estate can be recognised as having legal capacity and party capacity after the completion of the bankruptcy. The bankruptcy estate is a legal entity that has both legal capacity and party capacity. LÄS MER

 3. 3. Self-Adaptive Mutation Operators for Genetic Neural Networks in Survival Analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik - Genomgår omorganisation

  Författare :Jonatan Åstrand Ferris; [2019]
  Nyckelord :Self-adaptive; Adaptive; Genetic; Algorithm; Neural; Network; ANN; Mutation; Operators; Survival Analysis; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Artificial neural networks (ANN) are used within the medical eld of survival analysis to rank patients according to their risk group. To evaluate how well the ranking was conducted, it is common to obtain the concordance index error (c-index). LÄS MER

 4. 4. Sambors efterlevandeskydd – En rättsvetenskaplig uppsats om sambors efterlevandeskydd i Sverige och Finland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Sundblad; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; Finland; sambo; samboförhållande; efterlevandeskydd; arvsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samhället förändrats och idag är samboförhållandet en vanlig samlevnadsform i både Sverige och Finland. Trots liknande rättskultur, skiljer sig sambors efterlevandeskydd åt i dessa länder. LÄS MER

 5. 5. "Vad händer om min sambo dör?" - En studie av sambors rättsliga efterlevandeskydd i Sverige och Norge med utgångspunkt i teorin om normativa grundmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; sambo; efterlevandeskydd; arvsrätt; bodelning; Norge; normativa grundmönster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har samboförhållanden i både Sverige och Norge blivit en allt mer vanlig och allt mer socialt accepterad samlevnadsform. Trots relativt likartade samhällsförhållanden har dock lagstiftaren i respektive land utformat sambors rättsliga efterlevandeskydd på olika sätt. LÄS MER