Sökning: "Takkonstruktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Takkonstruktioner.

 1. 1. Projektering av takkonstruktioner med förindustriella träförband : beräkning och provning av hophuggningar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Anders Röjerås; [2019]
  Nyckelord :carpenter joints; wood joints; timber joints; wood connections; log houses; timber framing; roof truss; hophuggning; träförband; timmerförband; timmerhus; stoplverk; takstol;

  Sammanfattning : In earlier wood constructions, the method of joining the parts was by the carpenter joint. There are many different kinds of carpenter joints. The kind of carpenter joint that was used was partly due to the type of building, but also to local variations in building tradition. LÄS MER

 2. 2. Barocktakstolar i Sverige : en byggnadsteknisk och arkitektonisk dokumentation och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Simon Ståhlkrantz; Ossian Möller; [2019]
  Nyckelord :Baroque roof trusses; Historical roof constructions; LiDAR scanning; Building survey; Kalmar Rådhus; Skoklosters slott; Falu Kristine kyrka; Salnecke slott; Barocktakstolar; Historiska takkonstruktioner; LiDAR-skanning; Byggnadsundersökning; Kalmar Rådhus; Skoklosters slott; Falu Kristine kyrka; Salnecke slott;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar takstolar från 1500-, 1600- och 1700-tal i barockstil. Syftet är att undersöka och analysera barocktakstolar samt bidra till en ökad kunskap inom området. LÄS MER

 3. 3. Utredning av isbildning på låglutande varma tak i norra Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatet ändras i en ökande fart vilket leder till att äldre konstruktioner, med tunnare isoleringstjocklek, har större chans att få problem med isbildning på tak. Detta kan även bli ett problem för nyare byggnader om inte rätt tjocklek på takisoleringen används. LÄS MER

 4. 4. PLATTA TAK : En utredning om vad som bör beaktas vid projektering och utförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johan Eriksson; Axel Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Flat roof; roof construction; exposed sealant; roof drainage; prefabricated roof; Platta tak; takkonstruktion; exponerade tätskikt; takavvattning; prefabricerade tak;

  Sammanfattning : Flat roofs have been common for many decades. They were first build in dry and mountainous areas, then they were spread in the entire world. Today flat roofs are present in all type of buildings. In Sweden they are mostly used in larger houses like shopping malls, industrial buildings and apartment blocks. LÄS MER

 5. 5. Osäkerheter vid semi-probabilistisk verifiering av befintliga takkonstruktioner i trä

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Adam Runesson; Alexander Stobbe; [2018]
  Nyckelord :Eurokod; EKS; Semi-probabilistisk; Befintliga träkonstruktioner; Svenska konstruktionsregler; Verifiering av bärighet;

  Sammanfattning : En stor del av de byggarbeten som äger rum i Sverige utförs på befintliga byggnader. Svensk regelförfattning använder begreppet ändring för vissa typer av arbeten på befintliga byggnader. Begreppet ändring innefattar tillbyggnad, ombyggnad och ändring. LÄS MER