Sökning: "Takotsubo Syndrome"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Takotsubo Syndrome.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid takotsubo syndrom : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Norderö; Henrik Resare; [2019]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Nursing care; Takotsubo syndrome; Erfarenheter; Omvårdnad; Sjuksköterska; Takotsubo syndrom;

  Sammanfattning : Det är cirka två procent av de patienter som insjuknar med symtom förenliga med akut kranskärlssjukdom (AKS) som istället drabbas av takotsubo syndrom (TS). TS anses vara kraftigt underdiagnostiserat och även ofta felaktigt diagnostiserat. LÄS MER

 2. 2. NÄR HJÄRTAT GÅR I TUSEN BITAR – Att uppleva Takotsubo Syndrom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johannes Jovlunden; Andréas Lövgren; [2018-09-13]
  Nyckelord :Takotsubo; Takotsubo Cardiomyopathy; Stress-Cardiomyopathy; Broken Heart Syndrom; Takotsubo Syndrome; Apical Ballooning; Left Ventricular Apical Ballooning Syndrome; Tako-tsubo; Experience; Symptom;

  Sammanfattning : Introduction: Takotsubo syndrome, also known as Broken Heart Syndrome, is a condition that affects approximately 2% of those who are ill in acute heart disease, mainly women after menopause. The person who is affected experience symptoms like those of an acute myocardial infarction, which problematize the diagnosis. LÄS MER

 3. 3. Samma men olika – Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med Takotsubo kardiomyopati

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Larsson; Sofia Svensson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Takotsubo kardiomyopati; erfarenheter; patienter; sjuksköterskor; vårda; osäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Takotsubo Cardiomyopathy (TK) is in the general population an unknown diagnosis. The first case of TK was first reported in Japan in 1990 and the first Swedish case reported in 2005. The cause of TK is yet to be determined but there seems to be a relation between stress and the diagnosis. LÄS MER