Sökning: "Taktikanpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Taktikanpassning.

 1. 1. Lessons learned : taktikanpassning och kollektivt lärande genom utvärdering

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Söderström Noory; [2021]
  Nyckelord :lessons learned; tactical adjustment; taktikanpassning; uppdragsutvärdering; organisatoriskt lärande; kollektivt lärande;

  Sammanfattning : The art of tactical adjustment or military adaption are key abilities for an army to be effective on the battlefield. The knowledge of how a unit adapts during different scenarios is good to know for other units, therefore should reports of how they adapted and what they learned be passed on through the organisation. LÄS MER

 2. 2. Framtiden är nu! : Framtida vapenteknik och dess implementering inom Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Albin Lind; [2021]
  Nyckelord :vapenteknik; automatkarbin; simuleringar; taktikens grunder; fallstudie;

  Sammanfattning : Krigföringens principer ligger till grund för många nationers strategi och taktikanpassning, så även Sveriges. Försvarsmaktens modell för taktikens grunder har sitt ursprung i principer vilka funnits i flera hundra år. De ingående delarna i taktikens grunder kan användas som ett verktyg för att värdera effekten av ett vapensystem. LÄS MER

 3. 3. Teknik och taktik som begrepp inom ramen föR taktikanpassning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martinsson Patric; [2018]
  Nyckelord :Teknik; taktik; taktikanpassning; marinkrigföring; grundprinciper; sjömålsrobot;

  Sammanfattning : Tactical adaptation is one of ten principles in naval warfare and listed in Swedish Doctrine for Naval Tactics from 2010. All levels of command can use tactical adaptation and uses it to reach the goal with the battle. Behind tactical adaptation, technology in relationship with tactics as a concept works together to support the tactical adaptation. LÄS MER

 4. 4. Kan kostnad och de grundläggande förmågorna belysa effektiviteten hos taktikanpassningar i Adenviken och Somalia?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Jennifer Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Taktikanpassning; Grundläggande förmågorna; Kostnad; Pirater; Adenviken; Somalia;

  Sammanfattning : In this thesis there have been identified that there is a window in research between the two phenomena on (1) how pirates have influenced the global economy and (2) how tactics adaptation between the actors in the Gulf of Aden and around the Somali basin have affected each other. The purpose is to investigate this relationship between the fundamental capabilities and the cost of tactical adaptation. LÄS MER

 5. 5. Samstämmighet eller kommunikationsmiss? : en studie av svensk militär anpassning kring millennieskiftet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Kullbrandt Tolestam Ted; [2016]
  Nyckelord :taktikanpassning; militär anpassning; MSR; AR Taktik; military adaptation;

  Sammanfattning : During the period 1990–2013 the Swedish Armed Forces made a number of organisational and material changes. This raises the question of whether these changes also led to tactical adaptations, and if so, if there is a correlation between those adopted in higher and lower levels of field manuals. LÄS MER