Sökning: "Taktilt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Taktilt.

 1. 1. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER

 2. 2. NUMICON - ETT TAKTILT OCH VISUELLT LABORATIVT MATERIAL FÖR ATT FRÄMJA ANTALSUPPFATTNING - en interventionsstudie om fyra elever i specifika matematiksvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lillian Greek; Sairah Hasan; [2020-01-16]
  Nyckelord :Numicon; antalsuppfattning; specifika matematiksvårigheter; dyskalkyli; akalkyli; interventionsstudie;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att pröva Numicon, ett interventionsmaterial som är framtaget för att stödja elever i matematiksvårigheter utvecklingen av antalsuppfattning samt utveckla ny specialpedagogisk och didaktisk kunskap kring antalsuppfattning som är betydelsefull för vår blivande roll som speciallärare. Nedanstående forskningsfrågor utforskar hur interventionen tar sig uttryck i undervisningen:• Hur tar sig eleverna an materialet?• Vilka möjligheter och hinder visar sig i interventionen?• Vilka erfarenheter utvecklar vi som speciallärare av att genomföra denna interventionsstudie?Studien omfattade 4 elever i specifika matematiksvårigheter, två elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 9. LÄS MER

 3. 3. Hur kan det visuella bli taktilt? : Textilslöjdlärares pespektiv på arbetet med en elev med blindhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Johansson Staffans; [2020]
  Nyckelord :blindhet; synnedsättning; textilslöjd; slöjd; instruktioner; anpassningar; taktil pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mening utan ordning. : En undersökning av dekorativa textila tekniker som semiotisk resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Heidi Svärd; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Semiotik; Slöjd;

  Sammanfattning : Textila rutor skapas med material och tekniker från textilslöjden med syfte att bilda enheter med möjligheter att verka som semiotiska resurser och främja kommunikation inom slöjden. Genom undersökning konstaterar jag att man inom slöjden behöver ett lämpligare semiotik begrepp, nämligen slöjd-semiotik. LÄS MER

 5. 5. Numicon för att konkretisera matematiken : En intervjustudie om lärares uppfattning om Numicon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabeth Engberg; [2019]
  Nyckelord :Numicon; konkret material; laborativt material;

  Sammanfattning : Vad matematik är beskrivs i korthet och att det är både ett färdighetsämne och kommunikations-ämne. För att underlätta kan man använda sig av konkret material och Numicon är ett av flera förekommande konkreta material som finns att tillgå i matematik. LÄS MER