Sökning: "Tal till sommaren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Tal till sommaren.

 1. 1. "Dom tindrar med ögonen" : Förskollärare och barnskötares diskussion om undervisning i samlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie-louise Farnestam; Lisa Josefsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; circle time; preschool teacher; child minder; Undervisning; samling; förskollärare; barnskötare; pedagogisk atmosfär;

  Sammanfattning : Till sommaren 2019 börjar den nya Läroplanen för förskolan att gälla. I den skrivs begreppet undervisning fram. Det saknas idag en tydlig definition av begreppet vilket gör att förskollärare känner en osäkerhet kring undervisning. LÄS MER

 2. 2. Ramsvikslandets Naturreservat; en utvärdering av skötseln, kopplat till hotade gentianaväxter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Elinor Hansson; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : With the gain of productivity in farming the last decades, there has been great loss in species richness. Many plant species that have evolved and adapted alongside to traditional farming and benefiting to the managed land use, are now disappearing in great numbers. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarlagens tillämpningsområde : En analys av kommersiell fastighetsförmedling med utgångpunkt i Svea hovrätts mål nr B 4377-14

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Christine Brinck; Johanna Lindau; Anna Kjellström; [2015]
  Nyckelord :Estate Agents Act; business law; brokerage right; commercial real estate agency; estate agent; business broker; B no. 4377-14; Fastighetsmäklarlagen; affärsrätt; mäklarrätt; kommersiell fastighetsförmedling; fastighetsmäklare; företagsmäklare; B nr 4377-14;

  Sammanfattning : I skrivande stund föreligger viss oklarhet vad gäller fastighetmäklarlagens (2011:666) tillämpningsområde. I ett avgörande från Svea hovrätt[1] har problematiken kring huruvida fastighetsmäklarlagens bestämmelser är tillämpliga på kommersiella fastighetsförmedlingar konkretiserats. LÄS MER

 4. 4. En webbaserad miljöutbildning för de anställda i Axfoods butiker : En undersökning kring att väcka engagemang

  Master-uppsats, KTH/KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)Industriell ekologi

  Författare :Emma Hammarsten; [2010]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable solution; Agenda 21; Legitimated peripheral participation; Communities of practice; Motivation.; Hållbar utveckling; Hållbar lösning; Agenda 21; Legitimt perifert deltagande; Deltagande kultur; Motivation.;

  Sammanfattning : Idag är miljö ett ämne som diskuteras ivrigt av både regering, media och företag. Att bara göra en sökning på internet på ordet miljö ger över 6 miljoner träffar och de första som kommer upp är oftast kopplade till miljöhot, klimatet eller hur kommuner/företag arbetar för miljön med hållbarhetsprogram. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv som en turistisk resurs : En studie av Astrid Lindgrens värld

  Kandidat-uppsats, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Jenny Persson; [2009]
  Nyckelord :turism; kulturarv; äkthet; Astrid Lindgrens värld; Vimmerby;

  Sammanfattning : När jag fick klartecken att läsa c-kursen i aug 2008 började jag genast att fundera på ett ämne som jag skulle vilja skriva om. Jag har ett stort intresse av kulturarv och hur de används kommersiellt och började fundera på vilka kulturarv som finns i närområdet som jag skulle vilja undersöka närmare. LÄS MER