Sökning: "Talang"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Talang.

 1. 1. Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Henrik Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Begåvning; Medfödd talang; Musikalisk talang; Talang; Kulturskolan; Educational science; Music education; Giftedness; Innate talent; Musical talent; Talent; Natural ability; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. LÄS MER

 2. 2. Talang, övning & musikalitet : Gymnasieelevers uppfattningar av begreppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Levedahl; Jonas Åhlenius; [2021]
  Nyckelord :Musikalitet; talang; förutsättningar; övning; musikgymnasium;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlar vi ämnena talang och övning i relation till musikalitet. Vi har undersökt hur en grupp gymnasieelever från två skolor från olika delar av Sverige uppfattar dessa begrepp och presenterat och visat på olika vetenskapliga och historiska uppfattningar kring dessa begrepp och den inneboende komplexitet de besitter, samt vilka funderingar de väcker. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av bollkänsla hos innebandyspelare i Svenska Superligan kontra utvecklingslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christopher Nilsson; Finn Aldén-Joyce; Danny Estrella-Näslund; [2020-02-13]
  Nyckelord :Bollkänsla; Bollsport; Talang; Koordination; Träningsmängd;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram Sports Coaching & Hälsopromotion IdrottVt 2019Handledare: Christina BergExaminator: Claes Annerstedt.... LÄS MER

 4. 4. ”Att vara rättvis är inte samma sak som att behandla alla likadant”: en studie om Talent Management : En kvalitativ studie om Talent Management inom svenska verkstadsindustrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Hanna Andersson; Cecilia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Talent Management; talent; rating; order of succession; competitive advantages; Multinational organizations; Swedish context; Talent Management; Talang; Talanghantering; Gradering; Successionsordning; Konkurrensfördelar; Multinationella organisationer; svensk kontext;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsaten är att skapa en större förståelse för hur Talent Management tillämpas hos svenska verkstadsindustrier. Fokuset ligger på hur verkstadsindustrier definierar både begreppen Talent Management och talang. Resultatet visar att deltagande organisationer har spridda definitioner av både Talent Management och talang. LÄS MER

 5. 5. Ett Tränat Öga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isac Steinmo; [2020]
  Nyckelord :talent; elite investment; academy coaches; players; parents;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fotbollen råder det oenighet kring definitionen av begreppet talang. Vissamenar att talang utgörs av medfödda egenskaper, andra hävdar att talang bildas vid mycketträning. Ändå är talang hos unga fotbollsspelare en central del av den akademi som finnsinom fotbollsklubbar med elitambitioner. LÄS MER