Sökning: "Talanger"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Talanger.

 1. 1. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarvarumärke och minskad personalomsättning : En fallstudie för IT-konsultbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Åsa Renström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka vilka dimensioner av ett arbetsgivarvarumärke ett IT-konsultföretag som arbetar i geografiskt utspridda arbetsgrupper kan använda för att minska sin personalomsättning. Ett arbetsgivarvarumärke kan användas både externt, i syfte att attrahera nya talanger, och internt, i syfte att behålla befintliga talanger och se till att tidigare anställda agerar goda ambassadörer för ett företag. LÄS MER

 3. 3. Att välja rätt - Talangidentifikationsprocessen vid Nationella idrottsutbildningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Liljeholm Bång; [2018]
  Nyckelord :Elit; selektion; talang; urval;

  Sammanfattning : Idrott intar en stark position i vårt västerländska samhälle och idrottsprestationer är av stort nationellt intresse. Att välja ut talangfulla elever till Nationella idrottsutbildningar är inte helt lätt och kunskapen om urvalsprocessen är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Talang i fotboll : En studie om ungdomsfotbollstränares upplevelser och syn på talanger i fotboll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jönsson Jon; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Ett kul men ändå seriöst ställe” - Vad unga i mediesektorn förväntar sig av sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Tova Sand; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Media industry;

  Sammanfattning : Efter år av minskad tillväxt har den globala ekonomiska återhämtningen resulterat i en ökad omsättning av anställda som, i det goda läget, väljer att söka sig till nya tjänster. Detta hand i hand med många arbetsgivares fortsatta oro kring hur man ska göra för att behålla sina anställda eller hitta nya talanger om så behövs. LÄS MER