Sökning: "Talat Cetinkaya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Talat Cetinkaya.

  1. 1. Integration mellan system : En undersökning av olika framgångsfaktorer

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

    Författare :Anel Pasic; Talat Cetinkaya; [2013]
    Nyckelord :Aged systems; Grounded theory; Success; Systems integration; Project; Organizations; Föråldrade system; Grundad teori; Framgång; Systemintegration; Projekt; Organisationer;

    Sammanfattning : This paper exposes the problems and challenges organizations face when integrating aged systems, web based systems and web services. The paper focuses on how people with different titles in an organization experience systems integration and the factors that contribute to project failure or success. LÄS MER