Sökning: "Talk show interview"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Talk show interview.

 1. 1. Lärares åsikter om undervisningsmetoder i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ambjörn Hagström; [2019]
  Nyckelord :Undervisningsmetoder i matematik; lärares åsikter; uppfattningar;

  Sammanfattning : Teachers many times talk about their opinions about how to teach, how to organize education and how school should be. What do studies about school say? Do teachers say the same thing like the researchers say? Do teachers agree with the researchers, or do they have different opinions? 10 teachers has been part of an interview, and their answers show that the teachers in most of cases agree to what the researchers say. LÄS MER

 2. 2. En Glitchande Batman : Hur sårbarhet diskuteras och förhandlas i förhållande till föreställningar om maskulinitet under en #killmiddag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Anton Swärdhagen; [2019]
  Nyckelord :vulnerability; masculinity; killmiddag; glitch; feminism; emotion; norms; sårbarhet; maskulinitet; killmiddag; glitch; feminism; känslor; normer;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the way vulnerability among men is discussed and negotiated in relation to their notion of masculinity during a “killmiddag” (literally: dinner for boys). It also seeks to find in what way the participants relate to each other and the group in this specific context which in itself questions gender norms. LÄS MER

 3. 3. Luddiga bedömningsanvisningar - En studie om konstnärligt uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Christoffer Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Konstnärligt uttryck; Sångpedagog; Sångundervisning; Artistic expression; Singing; Singing teacher; Upper secondary school; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational science; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : När jag under min utbildning varit ute på praktik och vikarierat har jag flera gånger stött på begreppet konstnärligt uttryck. Jag har alltid tyckt det var svårt att förstå exakt vad ett konstnärligt uttryck innebär. LÄS MER

 4. 4. Den starka kvinnan och den mjuka mannen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilie Wahlström; [2018-09-05]
  Nyckelord :Kön; Könsroller; Personporträtt; Gestaltningar; Journalistik; Genus; Gender; Gender roles; Profile interview; Framing; Journalism studies; Gender studies;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in journalism explores how gender and gender roles are being portrayed inprofile interviews in the two Swedish lifestyle magazines Elle and Café. Elle is a magazine that ismarketed towards women, and Café is a magazine marketed towards men. In every issue, there is aprofile interview portraying a famous person. LÄS MER

 5. 5. ”Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså” : En kvalitativ forskningsstudie om hur barn på lågstadiet talar om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :religion; children; education; focus-groups; didactics; religion; F-3; undervisning; fokusgrupper; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  religion as a subject in school. LÄS MER