Sökning: "Talk show interview"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden Talk show interview.

 1. 16. Tonårstjejers offentliga platser : en fallstudie av Frizon i Umeå

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Hellgren; [2019]
  Nyckelord :tonårstjejer; offentliga platser; jämställdhet; gestaltningsprinciper; Frizon;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom undersökande av Frizon, en mötesplats i Årstidernas park i Umeå, hitta gestaltningsprinciper som landskapsarkitekter kan arbeta med för att skapa platser som tilltalar tonårstjejer. Genom denna fallstudie undersöks även om planering tillsammans med tonårstjejer kan resultera i jämställda offentliga miljöer. LÄS MER

 2. 17. Den starka kvinnan och den mjuka mannen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilie Wahlström; [2018-09-05]
  Nyckelord :Kön; Könsroller; Personporträtt; Gestaltningar; Journalistik; Genus; Gender; Gender roles; Profile interview; Framing; Journalism studies; Gender studies;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in journalism explores how gender and gender roles are being portrayed inprofile interviews in the two Swedish lifestyle magazines Elle and Café. Elle is a magazine that ismarketed towards women, and Café is a magazine marketed towards men. In every issue, there is aprofile interview portraying a famous person. LÄS MER

 3. 18. ”Religionen gör nog bara att vi skiljer oss åt mera på ett bra sätt alltså” : En kvalitativ forskningsstudie om hur barn på lågstadiet talar om religionsbegreppet och religionsundervisningen i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :religion; children; education; focus-groups; didactics; religion; F-3; undervisning; fokusgrupper; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : The mission with this essay is to find out how children talk about religion and what they associate the concept to. The purpose is also to investigate how children resonate about  religion as a subject in school. LÄS MER

 4. 19. Det är svårt att samtala om sexuella biverkningar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Nina Orbaek; Joanna Månsson; [2018]
  Nyckelord :antidepressants; depression; mental health; nursing; psychiatry; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medicinering med antidepressiva läkemedel ökar i samhället. Statistik ur Socialstyrelsens databas för läkemedel från 2017, visar att 632 000 personer i Sverige medicineras med antidepressiva. LÄS MER

 5. 20. Att tävla eller inte tävla, det är frågan : En studie om varför unga längdskidåkare i Dalarna slutar tävla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Barkegren; Minna Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Sports; Cross-country skiing; Young adolescence; Drop out; Competition; Idrott; Längdskidor; Barn och ungdomar; Avhopp; Tävling;

  Sammanfattning : Aim This study aimed to investigate at what age young adolescence in Dalarna stops competing in cross-country skiing. Furthermore, to explore possible reasons to why they decide to stop competing. Method To answer the aim a mixed-method was applied. LÄS MER