Sökning: "Tall Buildings"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Tall Buildings.

 1. 1. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rima Ajeel; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; jämförelse; stommaterial; miljöanalys; ekonomi;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 2. 2. Utmaningen att bygga höga hus i Sverige : Hur utformning och byggnadslogistik utmanas av byggnadshöjden

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ahmet Durakovic; Ken Wang; [2019]
  Nyckelord :Construction logistics; wind load; cyclically construction; building height; Configuration; towers; Byggnadslogistik; Vindlast; Cykliskbyggprocess; Byggnadshöjd; Utformning; Tidplan; Höghus;

  Sammanfattning : Because of increased domestic construction of taller buildings in Sweden during the lastdecade and more to be planned it is crucial to increase the knowledge in this field and analyzethe problems to find suitable solutions.Due to the nature of taller buildings it is important to focus on key areas that can affect theconstruction in its whole. LÄS MER

 3. 3. Byggbara höga modulhus : Dynamisk analys av punkthus med trästomme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Häggström; Pär Olsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Modal analysis; Industrial production; KL-trä; Korslaminerat trä; Modulanalys; Industriell produktion;

  Sammanfattning : I denna studie studerades det hur ett 14 våningar högt bostadshus med en kärna av korslaminerat trä (KL-trä) och färdiga lägenhetsmoduler med regelstomme kan byggas på ett industrialiserat och enkelt sätt. Våningsantalet och produktionstypen fastslogs tidigt, i samråd med RISE, för att effektivt kunna granska ett sannolikt sätt att bygga hus i en nära framtid. LÄS MER

 4. 4. Seismic Analysis of Norra Tornen : A Comparison Based on the Requirements in Eurocode 8

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Andreas Barbaranelli; Andreas Wallin; [2019]
  Nyckelord :Earthquake design; High-Rise buildings; Tall buildings; Seismic Performance; Earthquake Engineering; Modal analysis; FE-analysis; Eurocode 8; Geotechnical engineering; Design Concepts; Foundation;

  Sammanfattning : In Sweden, buildings are not designed to withstand earthquakes due to the rarity of an earthquake event and its consequential damage. However, the aim of this thesis was to study the seismic performance of some of the highest buildings in Stockholm, called Innovationen and Helix. LÄS MER

 5. 5. Global stability of high-rise buildings on foundation on piles

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Husein Dhorajiwala; Agnieszka Owczarczyk; [2018]
  Nyckelord :High-rise buildings; Tall buildings; Buckling; Global Stability; Foundation; Straight piles; Inclined piles;

  Sammanfattning : In Sweden as well as other countries the trend of building higher is more and more popular. The global stability of tall buildings is a very important aspect that has to be taken into account while designing. Foundation on piles, that is common in Sweden, reduces the global stability compared to foundation directly on bedrock. LÄS MER