Sökning: "Tallskog"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Tallskog.

 1. 1. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsinriktat investmentbolag som diversifierad portfölj : Analys av ett noterat aktiebolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michelle Snögren; Ida Tallskog; [2019]
  Nyckelord :Diversification; Geography; Investment company; Property type; Real Estate; Diversifiering; Fastigheter; Fastighetstyp; Investmentbolag; Geografi;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre period befunnits i högkonjunktur, något som enligt rapporter från Riksbanken troligtvis kommer att mattas av inom en snar framtid. I sämre tider är det av vikt att ha stabila tillgångar i sin portfölj och fastigheter kan då vara ett intressant investeringsalternativ med sin låga korrelation i förhållande till många andra tillgångsslag. LÄS MER

 3. 3. Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; Arvid Backlund; Christian Lundström; Fredrik Wigertz; Malin Bergstrand; Matilda Ahlström; Therese Ölwing; [2019]
  Nyckelord :Blixtar; skogsbränder;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Tallskogens skolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Elinder; [2018]
  Nyckelord :Pine; nature; Tallskog; skola; natur;

  Sammanfattning : Kandidatprojekt i Arkitektur 15 hp. Skolan är placerad på en plats kallad Mälarängen söder om Stockholm. Tomten ligger mellan områdena Mälarängen, Bredäng och Fruängen och har ett stort naturområde aldelles utanför tomten. LÄS MER

 5. 5. Fältskiktsväxter i gran- och tallbestånd i södra Småland : en studie om indikatorvärden och hävdgynnade växter

  Kandidat-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Johan Back; Christian Syk; [2018]
  Nyckelord :Ellenberg; hävd; indikatorvärden; tallskog; granskog; markanvändning;

  Sammanfattning : Det svenska landskapet och dess markanvändning har förändrats kraftigt de senaste århundrandena, tät skogsmark har ersatt tidigare öppen mark och i södra Sverige har granen kommit att bli allt vanligare. Detta gör det intressant att undersöka vilka förutsättningar dagens skogslandskap skapar för växters livsmiljöer och om en signifikant skillnad mellan gran- och talldominerade skogar finns. LÄS MER