Sökning: "Talsyntes"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Talsyntes.

 1. 1. Hur motiveras elever till kreativt skrivande i det digitaliserade samhället?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Amanda Larsen; Joelle Myslek; [2021]
  Nyckelord :Elever Kreativ Motivera Skrivande Utveckla Digitalisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har det gjorts en systematisk litteraturöversikt ur ett tolkande perspektiv. Målet med studien har varit att ta reda på vad forskning säger om hur elever i årskurs 4–6 motiveras att utveckla sitt kreativa skrivande, även om skolans pågående digitalisering påverkar dem i den processen. LÄS MER

 2. 2. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 3. 3. Att anpassa undervisningen för olika elever : En enkätstudie av lärarnas arbete med extra anpassningar i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Andersson; Emilia Edström; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; enkät; extra anpassning; ramfaktorteorin; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla kunskaper om extra anpassningar i årskurs 1–3 utifrån lärares beskrivningar och erfarenheter. För att besvara syftet användes tre forskningsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Öppna datorskärmen! : En kvalitativ studie om hur elever i F-1 använder digitala verktyg i processen vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eldina Abazaj; Ceren Ayar; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; fysiska redskap; läs- och skrivinlärning; psykologiska redskap och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Skolor i Sverige erbjuder elever digitala verktygs som stöd vid läs-och skrivinlärning. I läroplanen framgår det emellertid inga bestämda strategier för hur digitala verktyg ska implementeras i undervisningen för lågstadieelever, vid inlärningen under läsning och skrivning. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Holmqvist; Linda Sernerup; [2020]
  Nyckelord :digitalt skrivande; inkludering; läs- och skrivinlärning; speciallärarrollen; talsyntes;

  Sammanfattning : Holmqvist, Maria och Sernerup, Linda (2020). Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER