Sökning: "Tamam-Eugenia Abou-Hamidan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tamam-Eugenia Abou-Hamidan.

  1. 1. “Samverkan - Inte mitt ansvar” : - Samverkan inom etableringsinsatser sett ur arbetsförmedlarnas synvinkel på Arbetsförmedlingen.

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Marijana Lambe; Tamam-Eugenia Abou-Hamidan; [2018]
    Nyckelord :Collaboration; process; challenge; opportunities; public organization;

    Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate how employees at the employment agencies experience collaboration with other national agencies during their work with new arrivals. This puts focus on interaction between different national agencies. LÄS MER