Sökning: "Tamer Soliman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tamer Soliman.

  1. 1. How did AstraZeneca match actors, resources and activities to develop network relationship into Egyptian market?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Tamer Soliman; [2011]
    Nyckelord :pharmaceutical; AstraZeneca; Egypt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER