Sökning: "Tampa scale for Kinesiophobia"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Tampa scale for Kinesiophobia.

 1. 1. Fotledskinematik vid enbenslängdhopp efter främre korsbandsskada : En jämförelse med knäfriska kontroller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emil Eriksson; Jakob Geholm; [2021]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament; Ankle; Kinematics; Rehabilitation; Movementanalysis; Return to sports; Främre korsband; Fotled; Kinematik; Rehabilitering; Rörelseanalys; Återgång till sport;

  Sammanfattning : IntroduktionFrämre korsbandsskador (ACL-skador) leder till nedsatt knäfunktion och är en stor bidragande orsak till att de ACL-skadade slutar med sin idrott. Detta kan delvis förklaras av nya rörelsestrategiser som används för att minska belastning på den skadade knäleden. LÄS MER

 2. 2. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 3. 3. The Relation Between Temporomandibular Disorders, Catastrophizing, Kinesiophobia and Physical Symptoms

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Xochitl Mena Acuña; Nora Jawad; [2020]
  Nyckelord :Catastrophizing; Physical symptoms; TMD; Kinesiophobia;

  Sammanfattning : Objektiv: Temporomandibulär dysfunktion (TMD) utgör vanligaste formen av kronisk orofacial smärta. Kronisk TMD har negativ inverkan på det psykosociala tillståndet vilket påverkar livskvaliteten. Syftet är att utreda huruvida en korrelation mellan TMD, katastrofiering, kinesofobi och fysiska symtom föreligger. LÄS MER

 4. 4. Kinesiophobia after ACL injury: specific situations and movements : A semi-qualitative exploratory study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Iva Kadiyska; Viktoria Marklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The anterior cruciate ligament (ACL) is the most commonly injured ligament in the human body. The injury often occurs in pivoting sports. A common consequence after ACL injury is kinesiophobia, which can contribute to prolonged rehabilitation and delayed return to sport. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan muskuloskeletal smärta från columna vertebralis, rörelserädsla, tilltro till egen förmåga och balans.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linnea Thelander; Johan Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Balance; Kinesiophobia; Pain; Physical therapy; Self-Efficacy.; Balans; Rörelserädsla; Smärta; Fysioterapi; Self-Efficacy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balansförmågan är komplex och bygger på att flera förmågor samspelar väl för att vara fungerande. Smärta, rörelserädsla och tilltro till egen förmåga är variabler som enligt studier har en inverkan på en individs funktionsförmåga. LÄS MER