Sökning: "Tampaskalan för kinesiofobi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tampaskalan för kinesiofobi.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Is there a correlation between fear avoidance, disability and physical inactivity 2 years after surgery for chronic low back pain? : A cross-sectional study

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreas Widman; [2013]
  Nyckelord :fear of movement; kinesiophobia; low back pain; spinal surgery; disability; physical activity; rörelserädsla; kinesiofobi; ländryggssmärta; ryggkirurgi; funktionsnedsättning; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : AimsThis study examines the effects of surgery for chronic low back pain (CLBP) as well as fear avoidance, disability and levels of rated physical activity in patients treated in 2011. An additional aim was to assess patient’s experience of physiotherapy in primary care following the surgery as well the effect of physiotherapy on above mentioned outcome measures. LÄS MER