Sökning: "Tan Hast"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tan Hast.

 1. 1. ”Man måste vara stark” Vård i hemmet utifrån närståendes perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tan Hast; Teresa Webjörn; [2013]
  Nyckelord :närstående; vård i hemmet; distriktssköterska; anhörigvård; hemsjukvård;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har en del av den kvalificerade vården flyttat från sjukhusen och in i hemmen. Det innebär ökade krav på både närstående och den kommunala hemsjukvården. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes erfarenheter av vård i hemmet. Det är en vårdvetenskaplig kvalitativ studie utifrån en induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Det kluvna sinnet : Upplevelser av att leva med sjukdomen schizofreni

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tan Hast; Margarita Kosmidou; [2008]
  Nyckelord :biografi; schizofreni; psykiska sjukdomar; psykiatri;

  Sammanfattning : Schizofreni är en allvarlig och svår sjukdom, där symtomen kan yttra sig på många olika sätt. En människa med sjukdomen schizofreni har emellanåt en mycket störd verklighetsuppfattning och saknar ofta sjukdomsinsikt. Deras beteende kan upplevas som både skrämmande och obegripligt av sjukvårdspersonal och omgivning. LÄS MER