Sökning: "Tandhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Tandhälsa.

 1. 1. Sambandet mellan dålig tandhälsa och socioekonomiska skillnader

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Duval Syliane; [2018]
  Nyckelord :Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention; Sweden; oral health; karies; socioekonomi; prevention;

  Sammanfattning : Introduction Caries and poor oral health is an epidemy that affects many people and especially lower classes in society with small or non exiting financial measures to seek dental care. The aim with this overview was to look at the connection between bad socioeconomic aspects and poor oral health. LÄS MER

 2. 2. Tandhälsan i Västergarns Schakt 27

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Sebastian Laumann; [2017]
  Nyckelord :Västergarn; tooth health; dental calculus; caries; enamel hypoplasia; Västergarn; tandhälsa; tandsten; karies; emaljhypoplasier;

  Sammanfattning : The mass grave in Västergarn, Gotland, Sweden is located between two medieval churches and thought to be a bone depot from when one of the churches expanded their wall in more recent time. The bone depot is problematic in a way because it could contain individuals from a wide time frame, making it hard to ask certain questions regarding how the individuals lived and died. LÄS MER

 3. 3. Nyetablering av tandvårdskedjor och dess effekt på svensk tandhälsa : Hur påverkar riskkapitalbolagens intåg på svensk tandvårdmarknad utfallet på medianen av intakta tänder som mått på svensk tandhälsa?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jean-Jacques Kouya; [2017]
  Nyckelord :odontology; swedish healthcare; health economics; tandhälsa; hälsoekonomi; svensk tandvård; odontologi;

  Sammanfattning : Tandvårdsmarknaden är unik ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Den finansieras delvis av privata konsumenter och delvis av staten. Produktionen av tandvård är till skillnad från generell vård relativt jämnt uppdelad mellan privat och statlig sektor. LÄS MER

 4. 4. ”Man ville liksom att han skulle vara mätt inför natten” : Småbarnsföräldrars upplevelser av välling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Frida Dagergård; Helena Skatt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av svenska småbarnsföräldrar ger välling till sina barn. En av vällingens fördelar är att den är berikad med järn som har stor betydelse för små barns tillväxt och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Attityd och kunskap om tandhälsa samt kost och munhygienvanor hos nyanlända ungdomar : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :kos Ismail Jama; [2017]
  Nyckelord :kostvanor; munhygien. munhälsa; munsjukdomar; utländsk bakgrund.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER