Sökning: "Tandklinik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Tandklinik.

 1. 1. Oral Health and the Effect on Quality of Life in a Zambian population

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Chen; Lisa Milton; [2012]
  Nyckelord :Africa; developing countries; oral health; oral impacts; OIDP; quality of life; Afrika; livskvalitét; OIDP; oral hälsa; oral påverkan; utvecklingsländer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how oral health affects the quality of life among patients attending a dental clinic in Livingstone, and patients attending the Dental training school in Lusaka, Zambia. A total of 160 patients was consecutively selected and participated in the study, between the ages 16-68 (32 ± 11.8; mean ± SD). LÄS MER

 2. 2. Dynamisk webbplats åt Tandklinik.se

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Percy Mattsson; Vien Hoang; [2008]
  Nyckelord :Ruby on Rails; webbplats; dynamisk; administrationssystem; programmering; webbutveckling; Tandklinik; extern mottagare; serveradministration; Linux; Ubuntu;

  Sammanfattning : Vårt projekt är en produktion av en ny dynamisk webbplats åt Tandklinik.se. Syftet med webbplatsen är att den ska vara tilltalande både ur grafisk synpunkt och användarvänlighetsperspektiv. Webbplatsen ska dessutom ha ett komplett administrationssystem där man kan gå in och uppdatera eller lägga till innehåll på huvudsidan. LÄS MER