Sökning: "Tandsjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Tandsjukdomar.

 1. 1. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Varvara Papamargariti; [2019]
  Nyckelord :human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. LÄS MER

 2. 2. Oral Health Care and Humanitarian Health Praxis

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Carola Liebe-Harkort; [2016]
  Nyckelord :Oral diseases; oral health related quality of life; oral health care; humanitarian aid organization; Munsjukdomar; välbefinnande relaterat till munhälsa; munrelaterad omvårdnad; hjälporganisationer;

  Sammanfattning : Background: Oral and dental diseases is a major part of the global disease burden. Poor oral health has a significant impact on the general well-being of people. In contrast with prior decades high rates of oral diseases may be found in low- and middle income countries. LÄS MER

 3. 3. Tandproblem hos hundar och djursjukskötares roll avseende hundars tandhälsovård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Isabelle Forzelius; [2016]
  Nyckelord :djursjukskötare; rådgivning; dental plack; tandsten; parodontal sjukdom; hundars tandvård; omvårdnad; kommunikation;

  Sammanfattning : Gingivit och parodontit är vanligt förekommande hos dvärghundraser och äldre hundar. Obehandlade tandproblem leder till onödigt lidande och smärta. Dessa hundar behöver hjälp på klinik för att kunna sköta sin mun- och tandhälsa. Inför en professionell tandrengöring rekommenderas en noggrann statusbedömning. LÄS MER

 4. 4. Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Ericson; [2012]
  Nyckelord :HBM; Tandhälsa; allmänhälsa; uppfattad allvarlighetsgrad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. LÄS MER

 5. 5. Däggdjur i viltrehabilitering

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lisa Allard; [2010]
  Nyckelord :vilt; rehabilitering; djurhållning; infångande; undersökning; sjukdomar; skador; igelkottar; ekorrar; fladdermöss; harar; grävlingar; rävar;

  Sammanfattning : Detta är ett arbete som tar upp några av de vanligaste vilda däggdjur som viltrehabiliteras, och jag har bland dem valt att skriva om igelkottar, ekorrar, fladdermöss, harar, grävlingar och rävar. Arbetet beskriver även hur dessa arter infångas, hanteras, hyses, frisläpps, samt tar upp vanliga skador och sjukdomar de kan ha. LÄS MER