Sökning: "Tandsköterskor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Tandsköterskor.

 1. 1. Kunskap och tillämpning av Functional food i det kariespreventiva arbetet inom tandvården : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Viktoria Persson; Anna-Maria Enroth; [2015]
  Nyckelord :antioxidants; dental professionals; dietary recommendations; prevention; probiotics; antioxidanter; kariesförebyggande; kostrekommendationer; probiotika; tandvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett lämpligt näringsintag är viktigt för främjandet och bevarandet av både den allmänna och orala hälsan. Karies är en multifaktoriell sjukdom där kosten har en betydelsefull roll. Kosten kan bidra till både kariesförekomst och kariesprevention. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande intervention bland kvinnlig tandvårdspersonal

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Alexandra Dahllöf; [2007]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; tandvårdspersonal; intervention; total arbetsbelastning; krav-kontroll-stöd;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på hög förekomst av muskelbesvär och bristande hälsa och välbefinnande hos tandvårdspersonal i offentlig sektor. Föreliggande studie syftade till att undersöka om en organisatorisk intervention i form av arbetstidsförkortning och viss fysisk aktivitet kunde främja olika aspekter av hälsa och välbefinnande hos tandvårdspersonal inom Folktandvården. LÄS MER