Sökning: "Tangible assets"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Tangible assets.

 1. 1. A quantitative study of how capital structure is affected by intangible assets - The Case of Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Jonassen; Pelle Cornéer; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intangible Assets; Capital Structure; Leverage; Tangible Assets; Knowledge- Economy; Industry Comparison; Innovation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens effekt på revisionsprocessen & affärsmodellen : En studie tillämpad på små revisionsbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amina Krcic; Qëndresa Shabani; [2021]
  Nyckelord :Digitization; audit; business model; audit process; digital instruments; small auditing firms; business model canvas; Digitalisering; revision; affärsmodell; revisionsprocess; digitala verktyg; små revisionsbyråer; business model canvas;

  Sammanfattning : Idag influeras samhället allt mer av digitaliseringens ständiga utveckling. Denna utveckling inkluderar nya digitala verktyg och processer vilka förändrar verksamheter och dess affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Kalkylmetoder vid offentliga investeringar : en jämförelse mellan fyra kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hanna Eriksson; Emma Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Kommuner; kalkylmetoder; investeringar; osäkerheter; offentliga investeringar;

  Sammanfattning : Idag finns det 290 kommuner i Sverige som har ett stort ansvar för samhällsservicen invånarna nyttjar. För att utveckla samhället och dess funktioner krävs det investeringar varje år. Ett beslutsunderlag som ligger till grund för investeringarna är investeringskalkyler. LÄS MER

 4. 4. Data-driven Management Framework using National and Corporate Culture Analytics to foster Innovation Ambidexterity : A case study on a world leading telecom company

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Chiara Isola; Divya Peddireddy; [2021]
  Nyckelord :Ambidexterity; Exploration; Exploitation; Innovation; National culture; Corporate culture; Telecommunication Sector; Human Capital; Data-driven Management; Business Strategy; Machine Learning;

  Sammanfattning : Background: In a highly competitive world, leaders of firms highly dependent on innovation, such astelecom companies, must acquire data-driven managerial skills to systematically analyze datasets from multiple points of view to aid decision-making in the new context of Industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. #Det_digitala_galleriet, En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pauline Bräutigam; Alice Löfqvist; Charlotte Maria Louise Cederqvist; [2021]
  Nyckelord :Konstgalleribranschen; organisationsförändring; Digitalisering; Digitisering; Digital transformering; Kärnaktiviteter Kärntillgångar; Digitalt engagemang; Demokratisering; Transparens; Covid-19-pandemin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: #Det_digitala_galleriet - En kvalitativ fallstudie inom konstgalleribranschen & dess påverkan av digitaliseringen Författare: Alice Löfqvist, Charlotte Cederqvist & Pauline Bräutigam Handledare: Peter Svensson Problematisering: Konstbranschen har de senaste årtiondena präglats av en starkt digitalisering. Digitaliseringen har påverkat branscher genom förändrat kundbeteende, konkurrenslandskap samt nya teknologier. LÄS MER