Sökning: "Tanja Asplund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Asplund.

  1. 1. Drömmen om broderskap och enighet

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Tanja Raicevic; [2006]
    Nyckelord :etniska tillhörigheter; konflikter; självidentitet;

    Sammanfattning : Federationen Jugoslaviens splittring medförde att de fem republikerna: Serbien &Montenegro, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Makedonien som ingick i federationen blev självständiga stater. Detta medförde att människorna fick en ny identitet. Jag har gjort en studie omfattade tolv intervjuer. LÄS MER