Sökning: "Tanja Berg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Berg.

  1. 1. Förskola, jämställdhet och demokrati : - jämställdhetsarbete som en förutsättning för en demokratisk förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Josefin Berg; Tanja Milecrantz; [2013]
    Nyckelord :jämställdhet; demokrati; förskola; pedagogens roll; Lpfö98 10;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger i förskolan definierar ochreflekterar kring jämställdhet. Studien undersöker hur jämställdhetsarbetet kantillämpas och konkretiseras i den dagliga verksamheten för att uppnå en demokratiskförskola. LÄS MER