Sökning: "Tanja Greter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Greter.

  1. 1. Aktivitetsbaserat kontor – Vad händer med kommunikationen? En studie av kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser ur kommunikatörens perspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

    Författare :Tanja Greter; [2015-06-10]
    Nyckelord :kommunikation; möbler och inredning som kommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur kommunikatörer upplever att internkommunikationen på aktivitetsbaserade arbetsplatser fungerar. Fokus för den här studien var att belysa kommunikatörens roll och syn på kommunikation på aktivitetsbaserade arbetsplatser. LÄS MER