Sökning: "Tanja Ivanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Ivanovic.

  1. 1. REDOVISNINGSUTBILDNINGEN&REVISORSYRKET : Ur ett student- och revisorsperspektiv

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Tanja Ivanovic; Therese Persson; [2002]
    Nyckelord :Business studies; redovisning; utbildning; omvärldsförändringar; revisorsyrket; Peter Jederström; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Revisorns arbetsmetoder har utvecklats och förändrats i och med förändringar i omvärlden. Undersökningar som gjorts i USA visar att redovisningsutbildningen inte förbereder studenterna för dagens revisorsarbete, och att antalet redovisningsstuderande har minskat under senare år. LÄS MER