Sökning: "Tanja Myrskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Myrskog.

  1. 1. Att välja yrke – kvinnor för sig, män för sig

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Tanja Myrskog; [2009]
    Nyckelord :Könssegregering; könsbalanserade yrken; Kvinnodominerade yrken; Mansdominerade yrken;

    Sammanfattning : Med detta examensarbete vill jag undersöka vad ungdomar som går tredje året på gymnasiet skulle kunna tänka sig att arbeta med i framtiden och därmed kunna se om de väljer könsbundna yrken. Jag vill även få reda på vad och vilka, killarna eller tjejerna, som påverkas mest i deras framtida yrkesval, samt få veta vad eleverna har för tankar och uppfattningar kring kvinnodominerade och mansdominerade yrken. LÄS MER