Sökning: "Tanja Saglind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tanja Saglind.

  1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Matilda Johansson; Tanja Saglind; [2023-03-16]
    Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; kommunikation; kultur.;

    Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en ökad migration växer mångkulturella samhällen fram, där synen på hälsa och ohälsa har stor variation. ”Theory of Culture Care” är en teori framtagen av Madeleine Leininger, på 1970-talet, som ansåg att ett annat perspektiv på omvårdnad krävdes relaterat till patienternas kultur. LÄS MER