Sökning: "Tanzania."

Visar resultat 21 - 25 av 516 uppsatser innehållade ordet Tanzania..

 1. 21. Forest Management Decentralisation in a REDD+ World : A Case Study of a REDD+ Pilot Project in the Kolo Hills Forests, Kondoa District, Tanzania

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Liesa Nieskens; [2018]
  Nyckelord :REDD ; Participatory Forest Management; Political Ecology; Access Qualifications; Carbon Offset;

  Sammanfattning : Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradatin (REDD+) is a market-based approachto address tropical deforestation as a key driver of anthropogenic climate change. In Tanzania, participatory forest management (PFM) was used as a vehicle for the institutionalisation of REDD+and implementation of pilot initiatives. LÄS MER

 2. 22. The EITI in Tanzania-Transparency in the Service of Human Rights and Anti-Corruption in the Mining Sector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lucy Diganyeck; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Perceptions of Chinese influence in Sub-Saharan Africa : Case studies of Uganda and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Per Anton Petersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. LÄS MER

 5. 25. Socio-Technical Analysis for the Off-Grid PV System at Mavuno Girls’ Secondary School in Tanzania

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karim Elbana; [2018]
  Nyckelord :Socio-technical; Off-grid; PV system; Women empowerment; Rural electrification; Load profile; Solar energy; Multi-disciplinary; Africa; Developing; countries; Tanzania; Electricity;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate, analyse and evaluate the installed off-grid PV system in Mavuno girls’ secondary school that is located in a rural area in northwest Tanzania. The original motivation behind this study was the rapid degradation of the installed battery bank within less than 3 years. LÄS MER