Sökning: "Tarantino"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Tarantino.

 1. 1. En studie av Quentin Tarantinos karaktärsskapande : Analys av karaktärerna O-ren Ishii, Hans Landa och Calvin Candie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tim Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Karaktärer; Karakterisering; Spänning; Tarantino; O-Ren Ishii; Hans Landa; Calvin Candie;

  Sammanfattning : Quentin Tarantino är välkänd för att skriva bra dialog och lyfts ofta fram som skicklig på att skapa intressanta karaktärer. I denna studie analyseras tre av hans karaktärer O-Ren Ishii (Lucy Liu) från Kill Bill: Vol. LÄS MER

 2. 2. Filmmanusens funktion i Quentin Tarantinos bildspråk : Jämförelseanalys av två manus - Hateful Eight och Reservoir Dogs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Utkan Buyukada; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay is a comparative analysis of Quentin Tarantino´s first, Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992), and his latest screenplay, Hateful Eight (Quentin Tarantino, 2015). Focus of the essay is Tarantino as a screenwriter and investigates the correlation between visual intentions and formation of their effects on film. LÄS MER

 3. 3. Django, historien om en hjälte : En diskursanalys av postkoloniala och genusteoretiska maktförhållanden i Quentin Tarantinos film Django Unchained.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :John Borglin; [2018]
  Nyckelord :Postcolonial theory; gender theory; discourse; prosthetic memory; historical narrative;

  Sammanfattning : The following study aims to analyze expressions of postcolonial and gender theoretical conditions of power in Quentin Tarantino’s film Django Unchained. The method of analysis is the one of discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Beyond Crime and Space. How Quentin Tarantino conveys temporality and spatiality in relation to the characters in Reservoir Dogs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Martin Ricksand; [2017-02-20]
  Nyckelord :Screenplay; adaptation; Quentin Tarantino; Reservoir Dogs; temporality; spatiality; literature; film; music; dialogue; actor;

  Sammanfattning : In my thesis I examine how the screenplay author and director Quentin Tarantino uses the literary format of the screenplay to convey the spatiality and temporality of the characters in the narrative. I also investigate how the reader’s perception of these factors is crystallized, by contrasting the screenplay with its film. LÄS MER

 5. 5. Quentin Tarantino och kärleken till blaxploitation : - en jämförande analys av representationen av svarta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2016]
  Nyckelord :Quentin Tarantino; Pam Grier; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; blaxploitation; Gender representation; black women in film; Quentin Tarantino; Pam Grier; blaxploitation; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; genusrepresentation; svarta kvinnor i film;

  Sammanfattning : Följande uppsats kommer att fokusera på relationen mellan Quentin Tarantino och blaxploitation, och syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Tarantino väljer att representera sina svarta kvinnliga huvudkaraktärer annorlunda i sina blaxploitation-influerade filmer Jackie Brown (1997) och Django Unchained (2012) i jämförelse med representationen av svarta kvinnliga huvudkaraktärer i två av de mest kända blaxploitationfilmerna från 1970-talet, Coffy (1973) och Foxy Brown (1974). Den grundläggande teorin för uppsatsen är den feministiska filmteorin, men andra texter som berör representationen av kvinnor och specifikt svarta kvinnor på film är lika väsentliga. LÄS MER