Sökning: "Target Group internet"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Target Group internet.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. Internetanvändning – en digital möjlighet för att minska ensamhet och social isolering bland äldre : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Duha Ahmed; [2023]
  Nyckelord :digital communication; elderly; internet; loneliness; social isolation; digital kommunikation; ensamhet; internet; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Introduktion: Ensamhet liksom social isolering bland äldre är ett folkhälsoproblem som återfinns i stora delar av världen. Antalet äldre personer förväntas öka exponentiellt inom de närmsta årtiondena. Därmed förväntas även prevalensen av ensamhetsdrabbade äldre att öka. LÄS MER

 3. 3. Internet för högstadiet : Utveckling av en lärarhandledning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mikael Willborg; [2023]
  Nyckelord :teacher guidance; technology teaching; internet teaching; teaching about technical systems; lärarhandledning; teknikundervisning; internetundervisning; undervisning om tekniska system;

  Sammanfattning : Arbetet som presenteras i rapporten beskriver utvecklingen av en lärarhandledning för undervisning om internet. Bakgrunden är kraven i grundskolans läroplan (Lgr22), och mer specifikt kursplanen i Teknik för årskurs 7-9, på att avhandla internet i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Memes Beyond Virality: An abductive thematic analysis on memetic communication in politically active youth, aged 18 to 27

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Andersson; [2023]
  Nyckelord :Memes; Strategic Communication; Tribalism; Political Communication; Social Media Marketing.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this exploratory study, the communicative role of political memes and their influence on group dynamics are examined through an abductive research approach. The method involves semi-structured interviews with politically active individuals spanning the political spectrum. LÄS MER

 5. 5. Att hålla sig informerad och uppdaterad inom yrket : en intervjustudie med barnbibliotekarier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikael Abrahamsson; Isabella Bergan; [2022]
  Nyckelord :Barnbibliotekarier; Informationspraktik; Informationssökning; Informationsanvändning; Informationsbehov;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to develop a deeper understanding of children’s librarians and their work related information practice, more specifically on how they stay informed and updated in their professional role. The empirical material was collected through six semi structured interviews with children’s librarians from different public libraries in Sweden. LÄS MER