Sökning: "Target groups"

Visar resultat 1 - 5 av 1089 uppsatser innehållade orden Target groups.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. Hur ordval i arbetsannonser påverkar vem som söker: En studie om metastereotyper, Self-efficacy och ålder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Blomqvist; Maja Kallin Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :age; meta stereotype; recruitment; Self-efficacy; Big six; ålder; rekrytering; metastereotyp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recruiting workforce is a constant challenge for many companies and organizations where they need to attract, hire, and keep qualified personnel, all while there is a shortage of capable and relevant candidates. Therefore, it is of utmost relevance to present a job ad that is optimized to the correct target group and demography. LÄS MER

 3. 3. Målgruppsindelning och sociala kategorier i ett remissförfarande : En kvalitativ studie om inkomna remissvar angående en ny socialtjänstlag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Louise Peterson; Lisa Salomonsson; [2023]
  Nyckelord :Consultation procedure; interest group; social categorization; Social Services Act and target group; Remissförfarande; intresseorganisation; social kategorisering; socialtjänstlag; målgrupp;

  Sammanfattning : To categorize groups of people is a necessity in our society. Categorization of people is used by decision makers and authorities. In the national social service legislation, categorization can be used to instruct municipalities to prioritize vulnerable groups of clients in need of support and services. LÄS MER

 4. 4. Clearly Calendar : Design för planering av ett neuroatypiskt liv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Nicki Edberg; Tove Myrestam; [2023]
  Nyckelord :Planning tool; Organization tool; Neurodivergent; Calendar; To-do list; Reminders; Inclusive design; Visual communication.; Planeringsverktyg; Organiseringsverktyg; Neuroatypisk; Kalender; Att göra-lista; Påminnelser; Inkluderande design; Visuell kommunikation.;

  Sammanfattning : Det är ungefär 1 300 000 personer i Sverige som är diagnostiserade med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som autism, adhd, dyslexi m.m. Det innebär svårigheter med bl.a. LÄS MER

 5. 5. Tezepelumab : En ny effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad astma?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rama Khouly; [2023]
  Nyckelord :Astma; Tezepelumab; TSLP; monoklonal antikropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund Astma är en kronisk sjukdom som försvårar lungfunktion och påverkar individer hela livet. Orsakerna för astma är olika mellan olika individer, men sjukdomen har liknande symtom. LÄS MER