Sökning: "Tarimbäckenet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Tarimbäckenet.

 1. 1. Shifting Memories: Burial Practices and Cultural Interaction in Bronze Age China : A study of the Xiaohe-Gumugou cemeteries in the Tarim Basin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Yunyun Yang; [2019]
  Nyckelord :Burial practice; mortuary rituals; social identities; ancestral memories; the Xiaohe-Gumugou cemeteries; Bronze Age; the Tarim Basin; Begravningsseder; gravritualer; social identitet; släktminnen; Xiaohe-Gumugou gravfälten; bronsåldern; Tarimbäckenet;

  Sammanfattning : This study focuses on the burial practices in the Bronze Age Xiaohe-Gumugou cemeteries, north-west China, in order to understand how people constructed their social identities and delivered the social cognitions through generations. The Xiaohe-Gumugou cemeteries, as the main sites of the Xiaohe cultural horizon, have central roles for the understanding of the formation of the Bronze Age cultural groups and the cultural interactions between the west and the east in the Tarim Basin. LÄS MER

 2. 2. Kartering av glacial förändring mellan 1990 och 2013 i Kok Haal-Tau, centrala Tian Shan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Axel Linder; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kok Haal-Tau i centrala Tian Shan påverkas som resten av världens glaciärer av klimatförändringar. Avrinningen från glaciärerna påverkar vattenflödet i Tarimbäckenet, i och med glaciärernas koppling tillklimatförändringar riskeras vattenflödet att ändras. LÄS MER