Sökning: "Taru Tenhovaara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taru Tenhovaara.

  1. 1. Transferring Big Data to the United States in the Post Snowden Era : Can the Fundamental Rights of EU citizens laid down in Articles 7,8 and 47 of the Charter be guaranteed?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Taru Tenhovaara; [2018]
    Nyckelord :data transfers; personal data; standard contractual clauses; privacy shield; binding corporate rules; fundamental rights; Snowden; big data; data mining; mass surveillance; general data protection regulation; GDPR; privacy;

    Sammanfattning : .... LÄS MER