Sökning: "Tatiana Akopov"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tatiana Akopov.

  1. 1. Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Tatiana Akopov; Evelina Andersson; [2019]
    Nyckelord :Influencer Marketing; Miljö; Hållbarhet; Marknadsföring; Millennials; Generation Y; Sociala medier; Instagram;

    Sammanfattning : Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. LÄS MER