Sökning: "Tatiana Aref"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tatiana Aref.

  1. 1. Erfarenheter av att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Tatiana Aref; Elin Warberg; [2018]
    Nyckelord :Diabetiska fotsår; Lidande; Livskvalitet; Personens erfarenheter; Smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund Diabetiska fotsår är sår nedanför malleolen, som beror på störningar i den arteriella cirkulationen i benet eller perifer neuropati och/eller perifer cirkulationsstörning som komplikation vid diabetes mellitus. Mellan 12 och 25 procent av alla personer med diabetes får någon gång i livet diabetiska fotsår. LÄS MER