Sökning: "Tatjana Maklakova Artvin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tatjana Maklakova Artvin.

  1. 1. Lärares uppfattningar om IWB´s (interaktiva tavlans) påverkan på deras undervisning : En intervjustudie om teknik och didaktik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

    Författare :Tatjana Maklakova Artvin; [2010]
    Nyckelord :Undervisning; didaktik; praktisk didaktik; didaktiska relationer; IT; teknik; användning av IWB; Interaktiv tavla; Praktisk datamodellering;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattningar i samband med användningen av IWB i undervisningen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer  med sammanlagd nio lärare i grundskolan. LÄS MER