Sökning: "Tax theory"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Tax theory.

 1. 1. Bladyta och virkesproduktion i fullskiktad granskog skött med blädningsbruk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Edman; [2019]
  Nyckelord :bladyteindex; gran; blädningsbruk; ljusinsläpp; virkesproduktion; hyggesfritt skogsbruk; Leaf Area Index; Norway spruce; single-tree selection system; light penetration; volume growth; continous cover forestry;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har klimatförändringarna tagit en allt större plats i den politiska debatten, vilket har resulterat i att det numera är många olika värden som är viktiga att ta hänsyn till i skogsbruket förutom virkesproduktion. Samhället vill ha en större variation inom skogsskötseln och en ökad användning av hyggesfria skötselmetoder. LÄS MER

 2. 2. The effect of the Swedish carbon tax on household and industry emissions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sabina Dellstig; [2019]
  Nyckelord :CO2 tax; carbon tax; price elasticity; signaling effect; ex-post evaluation; CO2 emissions; households; industry; Sweden; FMOLS;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate if the Swedish carbon tax, introduced in 1991, has led to a decline in CO2 emissions in two sectors of the Swedish economy: the manufacturing industry and the household sector – and if so, to what extent. The question is approached by estimating the elasticity of demand for CO2 emissions, with respect to the total energy price and, separately, for the carbon tax. LÄS MER

 3. 3. Omfördelningens paradox idag. En kvantitativ studie av den universella välfärdsstatens påverkan på vilja till omfördelning och skattevilja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :Universalism; Välfärd; Omfördelning; Skatt; Skattevilja; Korruption; Social Sciences;

  Sammanfattning : The differences in levels of taxation around the developed world is a puzzle in many aspects. What is it that really explains these differences and how is it possible that the citizens of some countries accept much higher levels of taxation? In this bachelor thesis the institutional aspects of this question is examined through the lens of how the degree of universalism in the welfare state might affect the levels of tax acceptant among citizens. LÄS MER

 4. 4. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 5. 5. SUSTAINABLE TAX PLANNING : Investigating the relationship between ESG and tax aggressiveness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :André Myhrberg; Johannes Harnesk; [2019]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; Tax Aggressiveness; Tax Planning; Finance; Business Administration;

  Sammanfattning : The footprint firms leave behind on this planet is widely discussed, and the topic of corporate social responsibility is constantly receiving additional attention. The gravity of working towards a more sustainable way of conducting business is illustrated by the incentivized tax system in various countries, where CSR can render tax deductions. LÄS MER