Sökning: "Taxation of closely held companies Earnings transfer Beskattning av fåmansaktiebolag Vinstuttagning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Taxation of closely held companies Earnings transfer Beskattning av fåmansaktiebolag Vinstuttagning.

  1. 1. Vinstuttagsalternativ för fåmansföretagare - en jämförande studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Johan Sjöwall; [2010]
    Nyckelord :Taxation of closely held companies Earnings transfer Beskattning av fåmansaktiebolag Vinstuttagningsalternativ; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Most limited companies in Sweden are closely held companies – which mean that they are predominantly owned by one or a few persons – and for these companies there are special regulations applicable. The reason for having special regulations is that there does not exist a bilateral relationship between the company and the owner. LÄS MER