Sökning: "Taxes"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet Taxes.

 1. 1. Does the Substance over Form approach implemented as a result of the BEPS package reconciles the Permanent Establishment definition with the existence of economic allegiances?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Moisés Zúñiga Vargas; [2019]
  Nyckelord :Taxes; Permanent Establishment; economic allegiances; MLI; OECD; BEPS; Model Tax Convention; International taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment (PE) concept plays a key role in the distribution of taxing rights between States by determining when the profits derived by an entity are taxable in a State other than the State of its residency. This concept, originally, evidenced the existence of sufficient economic allegiances between a non-resident entity and a State to justify taxation therein. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 3. 3. The implications of in-house tax expertise on tax behavior

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sebastian Brändholm; Gustav Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Tax avoidance; Tax behavior; In-house tax expertise; Conforming tax avoidance; Non-conforming tax avoidance;

  Sammanfattning : We examine whether companies with in-house tax expertise consisting of auditing, accounting and tax consultancy firms have a tax outcome that is different to similar type of service companies without in-house tax expertise. To investigate this, we use a firm fixed effect regression model on an unbalanced panel data set consisting of private Swedish companies during the time period 2007-2017. LÄS MER

 4. 4. KAN REVISION BEGRÄNSA RESULTATMANIPULATION? : En kvantitativ studie på små privata bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Sandberg; Sjöström Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; auditor; auditing; SG A costs; cost stickiness; Jonesmodel; accounting quality; audit quality; audit exemption; tax incentiv; Resultatmanipulation; revisor; revision; kostnadsasymmetri i övriga kostnader; Jones-modell; redovisningskvalité; revisionskvalité; frivillig revision; skatteincitament;

  Sammanfattning : The thesis processes the auditor’s role and whether it can constrain possible earnings management in smaller Swedish private corporates. The removed auditing obligation that was abolished in Sweden 2010 with the reason to reduce the administrative burden faced by smaller corporates, contributed to an important discussion regarding the auditor’s actual importance. LÄS MER

 5. 5. Dividend or Stock Repurchases? : US 2012 Tax Increase and Its Implication on Payout Policy

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dwina Larsson; Renato Rios Benavides; [2019]
  Nyckelord :Repurchases; Dividends; Taxes; Payout policy;

  Sammanfattning : Problem: Stock repurchases, and dividends have been a topic of academic interest for decades. Researchers have been trying to understand the determinants of payout policies and the conjunctural relationship between dividends and repurchases. That is, under which circumstances is one preferred over the other. LÄS MER