Sökning: "Taylor"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Taylor.

 1. 1. Taylor i välfärden : Arbetsstudier i svensk sjukvård 1944–1960

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Gerhard Skriveus; [2022]
  Nyckelord :Taylorism; public sector; healthcare; hospitals; work studies; Sweden; Taylorism; offentlig sektor; sjukvård; sjukhus; arbetsstudier; Sverige;

  Sammanfattning : In this paper I analyse the first use of work studies in Swedish hospitals, between 1944 and 1960. The overall purpose of the study is to increase the knowledge of how Taylorism was introduced in the Swedish welfare state. LÄS MER

 2. 2. Translation strategies for figurative language in non-fiction : Translating metaphors, idioms, and phrasal verbs from English to Swedish

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Vicky Taylor; [2022]
  Nyckelord :figurative language; translation; conceptual metaphors; idioms; phrasal verbs; translation strategies; literal translation; transference; meaning translation; omission; addition; Swedish; English;

  Sammanfattning : This thesis examines translation strategies for translating figurative language with a focus on metaphors, idioms, and phrasal verbs. Translators often state that figurative language presents challenges in the translation process. This is mainly because the translator must consider the language’s pragmatic, cognitive, and aesthetic functions. LÄS MER

 3. 3. Turbulence Intensity Measurements in a High-Pressure Gas Turbine Stage

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Ettore Scami; [2022]
  Nyckelord :Turbulence Intensity; turbine; stage efficiency; grid; turbomachinery; length scales;

  Sammanfattning : This Thesis work focused on the acquisition and evaluation of data on mean velocity, turbulence intensity and length scales obtained via hot wire measurements in a high pressure single-stage land-based turbine available at the Department of Heat and Power Technology in KTH. Turbulence was generated by the use of grids and twoprobes, upstream and downstream of the turbine stage, were used. LÄS MER

 4. 4. Is Hair Just Hair? : The Role of Hair in Identity Processes and Contestations of Black Women in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Daniel Therre; [2022]
  Nyckelord :social identity theory; Natural Hair Movement; labeling; Sweden; Black women;

  Sammanfattning : This bachelor thesis provides an analysis of hair and its role for the racial and ethnic identity of Black women living in Sweden. This is achieved by analyzing interviews with five women who reside in different urban areas throughout Sweden. LÄS MER

 5. 5. Bilen, jag och min förmåga : En kvalitativ studie om faktorer som påverkar körförmågan hos äldre

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Amanda Stork; [2022]
  Nyckelord :driving ability; older adults; occupational therapy; performance capacity; strategies; arbetsterapi; körförmåga; strategier; utförandekapacitet; äldre;

  Sammanfattning : Inledning: Denna studie handlar om äldres körförmåga och de faktorer som påverkar den utifrån teori om utförandekapacitet (Kielhofner & Taylor, 2017). Eftersom äldre påverkas negativa på flera sätt när de inte längre kan köra bil bör det vara en prioritet för arbetsterapeuter att hitta sätt att främja aktiviteten om möjligt. LÄS MER