Sökning: "Te konsumtion"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Te konsumtion.

 1. 1. Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn - Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefin Åkesson; Ronja Norgren; [2014]
  Nyckelord :Servicelandskap; konsumtionsprocess; butikskommunikation; barns behov; maktrelationer; identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Relationen mellan servicelandskap, förälder och barn – Vem styr vem, vad, hur och varför i butiken? Universitet: Campus Helsingborg, Lunds Universitet Nivå: Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Inlämningsdatum: 2014-05-26 Författare: Ronja Norgren och Josefin Åkesson Handledare: Richard Ek Nyckelord: Servicelandskap, konsumtionsprocess, butikskommunikation, barns behov, maktrelationer och identitet. Problem: Tidigare forskning har visat hur den allmänmänskliga individen, det vill säga den vuxna konsumenten som utgör normen, interagerar med servicelandskapet och hur individen påverkas av butikskommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Kaffe och energidryck : Den sociala utvecklingen och konsumtionen av koffein

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Mikael Fridh; Simon Krüger; [2013]
  Nyckelord :Coffee; Caffeine; Energy drinks; Social; Consumption;

  Sammanfattning : Kaffet började ursprungligen konsumeras för koffeinets effekter, vidare utvecklades kaffet och blev en social dryck. Kaffe spreds runt hela världen och koffeinet användes som tillsatts i energidryck och andra livsmedel. Syftet är att undersöka utvecklingen av koffeinets konsumtionsmönster och sociala roll i kaffe och energidryck. LÄS MER

 3. 3. Att konsumera och producera landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Therese Wallgren; [2012]
  Nyckelord :landskap; landskapsarkitektur; representation; matproduktion; reklam;

  Sammanfattning : När landskap beskrivs som 'ett område sådant som det uppfattas av människor' blir tolkaren en viktig part i formulerandet av vad ett land- skap är. Landskap kan då förstås som en representation av ett område. LÄS MER

 4. 4. Kulinarisk mötesplats på Djurgården : En ätande byggnad för kultur, kunskap och konsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Charlotta Carmine; [2011]
  Nyckelord :Saluhall; mat; nöjesanläggning; fritidsanläggning; restaurang; kök; odling; Djurgården;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet började med en idé om att skapa en samlingsplats för mat vilket innebar att först formulera hur en sådan skulle kunna tänkas te sig och sedan utveckla ett övergripande koncept samt en idé om vad för slags arkitektur som behövs. Resultatet är byggnad för kulinariska möten på Djurgården. LÄS MER