Sökning: "Tea Unnebäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tea Unnebäck.

 1. 1. Hållbarhet för att behålla kund? : En undersökning om förekomsten av CSR hos B2B- och B2C-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Louise Pettersson; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; företag; samhällsansvar; B2B; B2C; intressenter; kunder.;

  Sammanfattning : Det finns, både bland individer och företag, ett ökat intresse och en ökad medvetenhet kring betydelsen av hållbar utveckling. Detta har exempelvis inneburit att förväntningarna som ställs på företag har skiftat, från enkom ett fokus på vinstmaximering till att verksamheterna även förväntas bidra till en positiv samhällsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Anpassas produktrekommendationer vid finansiell rådgivning efter konsumentens riskaversion?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Niklas Seipel; Tea Unnebäck; [2018]
  Nyckelord :Finansiell rådgivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER