Sökning: "Teacher certification"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Teacher certification.

 1. 1. Teacher certification and student achievement - A quantitative study of Swedish compulsory schools

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Zhila Azez; [2020-07-10]
  Nyckelord :Teacher certification; student achievement; compulsory schools; Fixed-effect model;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Picking up the PISA? Teacher certification and student achievement in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Anja Tuneld; [2020]
  Nyckelord :Teacher certification; teacher quality; student achievement; education policy;

  Sammanfattning : In an effort to raise the status of teachers and increase the quality and equity of Swedish education by ensuring competent teachers, a national and subject-specific teacher certification was introduced in 2011, despite scant evidence in favor of teacher certification. This thesis attempts to answer the question: What effect do certified teachers in Sweden have on ninth grade student achievement? By applying fixed effects models to school-level panel data spanning the academic years 2014/2015-2018/2019, this study finds that certified teachers have significant and positive effects on student achievement in mathematics, at least in terms of standardized national test results. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av HBTQ-certifiering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Jälén; Emilia Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; school health; school nurse; norm criticism; fundamental values; Hbtq; elevhälsa; skolsköterska; normkritik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtq-personer upplever mer diskriminering och sämre hälsa än andra unga. Skolan utgör en viktig arena för att skapa en inkluderande och hälsofrämjande miljö. Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska alla behandlas lika oavsett kön eller sexuell läggning. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares arbete med hållbar utveckling : En intervjustudie med förskollärare där förskolan har Grön flagg certifikat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Staxäng; [2020]
  Nyckelord :Education; Green flag; Preschool teachers; Sustainable development; Förskollärare; Grön flagg; Hållbar utveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och därför är hållbar utveckling i förskolan viktigt. Studiens syfte är att åskådliggöra hur förskollärare resonerar om hållbar utveckling inom de tre dimensionerna (ekonomisk, social och miljömässig) av hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapslärares feedback till elever : En kvalitativ undersökning om läraryrkets syn på feedback som motivationshöjare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this study is to examine the aspect regarding how teachers gives feedback and how that impact on students motivation. How does verbal and written feedback impact on students motivation and can teachers state that feedback is lowering students motivation or raising it? This study empiricism is based on material from semi-structural interviews with five teachers, all with the teacher certification. LÄS MER