Sökning: "Teacher librarian collaboration TLC"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Teacher librarian collaboration TLC.

 1. 1. Skolbibliotekarier och lärare : Ett professionsöverskridande samarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Gustav Bjälevik; Sara Albertz; [2019]
  Nyckelord :Biblioteksplan; kommunikation; lärare; rektor; samarbete; skolbibliotek; skolbibliotekarie; TLC-modellerna;

  Sammanfattning : According to the Swedish School Inspectorate school libraries in Sweden are not utilized to their full potential. They conclude that this has a lot to do with a lack of communication and collaboration. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse: ett kollegialt samarbetsuppdrag? : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs tre med fokus på samarbete med bibliotekarier kring läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elvir Krslak; [2019]
  Nyckelord :School librarians; School library; Elementary school; Reading comprehension; Teacher librarian collaboration TLC ; Reciprocal teaching RT ; Qualitative research method; Skolbibliotekarier; Skolbibliotek; Grundskola; Läsförståelse; Samarbete mellan lärare och bibliotekarier TLC ; Reciprocal teaching RT ; Kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : In this study, a total of five teachers were interviewed in grade three from four different schools in Stockholm. Three of these schools are located in different suburbs and one school is located in the central part of Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekarier i samverkan : Samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Tallroth; Martina Andersson; [2017]
  Nyckelord :school librarians; collaboration; information literacy; digital literacy; cooperation; TLC teacher and librarian collaboration ; skolbibliotekarier; samverkan; informationskompetens; digital kompetens; skolbibliotekariens roll; samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare;

  Sammanfattning : Title: School librarians in collaboration The focus of this text is to examine the collaboration between librarians and teachers and how this collaboration can help students achieve better results in school. The school library is often bypassed by teachers. LÄS MER

 4. 4. Lärare och skolbibliotekariers samarbete : Utifrån TLC-modellerna

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Linda Djurström; [2015]
  Nyckelord :School library; Teacher; School librarian; Collaboration; Skolbibliotek; Lärare; Skolbibliotekarie; Samarbete;

  Sammanfattning : This two year masters thesis is written in the scientific field of library- and information science. The purpose of the study is to investigate the collaboration between teachers and librarians in different types of school library organisations. LÄS MER

 5. 5. Bibliotek + skola = sant? : Föreställningar och föreskrifter om samarbete mellan folkbibliotek, skolbibliotek och skola samt om barns läsning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Agnes Almström; [2014]
  Nyckelord :Public Library; School Library; Elementary School; Collaboration; Childrens´ Reading; Conceptions; folkbibliotek; skolbibliotek; grundskola; samarbete; barns läsning; föreställningar;

  Sammanfattning : AbstractIn this master´s thesis I primarily investigate librarians´ and teachers´ conceptions of collaboration between libraries and schools and their conceptions of childrens´reading. Secondary I investigate the contents of laws concerning libraries and schools and also the school curriculums concerning the subject field of the Swedish language. LÄS MER