Sökning: "Teacher student beliefs"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Teacher student beliefs.

 1. 1. Teacher attitudes and practices regarding the use of digital educational games for student motivation in the English language classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anncharlotte Fredriksson; Vanessa Mårtensson Ramirez; [2021]
  Nyckelord :Digital Educational Games; Gamification; GBL; Student motivation; Teacher Attitudes; Second Language Teaching.;

  Sammanfattning : The purpose of incorporating digital educational games in educational settings is to engage the students' desire to learn. The aim of the syllabus for upper secondary school, as expressed by Skolverket (2011) is to support the students for lifelong learning and in order to do so, motivation is needed. LÄS MER

 2. 2. Differences in Management Control System from the Teachers’ Perspective: A cross-sectional interview study of Public and Private Primary Schools

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leomar Junior Laclé; Mohammad Nashed; [2020]
  Nyckelord :Management Control System; Public school; Private school; Teacher; Professional Service Firm; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The Swedish primary education consists of public and private schools, where a comprehensive voucher system surrounds them. The different types of organizations present the debate of whether the different school management objectives, create an advantage over the other. LÄS MER

 3. 3. Att integrera estetiska lärprocesser i andraspråksundervisning : En kvalitativ studie om hur engelsklärare i årskurs 4 arbetar med estetiska uttrycksformer i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nihal Bakir; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; andraspråk; andraspråksundervisning; icke-traditionella arbetssätt; multipel intelligensteori; professionell lärarutveckling;

  Sammanfattning : Primary schools in Sweden today display a significant lack of aesthetic learning processes and non-traditional teaching methods in all school subjects. It is well established, through previous studies, that the use of music, art, dance and drama activities benefits student’s language development in second language learning. LÄS MER

 4. 4. ”Du ser ju verkligen inte bara ditt ämne, utan du ser ju hela eleven” : Ett relationellt perspektiv på dansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Denise Björk; [2020]
  Nyckelord :Inclusion; Meaning making; Norms; Relationships; Epistemology; Inkludering; Meningsskapande; Normer; Relationsskapande; Kunskapssyn;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt fem svenska danslärares syn på och erfarenheter av relationer och meningsskapande i sitt arbete på gymnasiet. Studien undersökte utmaningar avseende inkluderande undervisningsmetoder baserade på lärarnas egna erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Do I Teach What I Preach? A study on teachers’ beliefs and classroom practise for reading and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David Jansson; [2020]
  Nyckelord :explicit instruction; metacognitive awareness; reading; reading comprehension; reading strategies; socio-economic background; EFL ESL; teacher beliefs;

  Sammanfattning : To operate in our modern society an individual need to possess a well-rounded reading ability, and to know of and use reading strategies is crucial for learners to develop this ability. The present study sets out to explore the beliefs of Swedish English teachers regarding the significance of reading and reading strategies. LÄS MER