Sökning: "Teachers Competency"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Teachers Competency.

 1. 1. Swedish Teachers in Multicultural Classrooms

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Suna Senman; [2020]
  Nyckelord :grounded theory; teachers; multiculturalism; work-life;

  Sammanfattning : Mass migration in the past five decades fills classrooms with a mix of cultures, values and national identities. Swedish teachers find themselves working in multicultural classrooms. The aim of this study is to identify the challenges teachers face and propose solutions. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens hos svenska gymnasielärare i matematik

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gustav Styrdal; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; lärare; gymnasieskola; matematik; TPACK; enkät;

  Sammanfattning : Med anledning av Skolverkets beslut att 2017 uppdatera Gymnasieskolans kursplaner med målet att stärka elevers digitala kompetens och de tilläggen som med detta kom i matematikämnets kursplaner har denna studie gjorts för att undersöka den digitala kompetensen hos svenska gymnasielärare i matematik. Via webbenkät undersöktes den digitala kompetensen hos 99 lärare med Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Lärare - en diskurs i förändring : Perspektiv på lärarbrist och profession

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Roger Månsson; [2020]
  Nyckelord :teacher shortage; profession; professionalization; discourse; WPR; lärarbrist; profession; professionalisering; diskurs; WPR;

  Sammanfattning : Abstract From a Foucault-inspired, poststructuralistic approach this study reviews the problem of teacher shortage. Its purpose is to leave a contribution of alternative perspectives on teacher shortage, and relate them to the professionalization of the teacher occupation. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Swedish Preschool Teachers’ Documentation Practices Since the 2010 Curriculum Review Using Sheridan’s Competency Rubrics A Systematic Literature Review from 2011-2019

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :FOLAKE SOYEGE; [2019]
  Nyckelord :preschool documentation; preschool education; teacher competence; Sweden;

  Sammanfattning : Preschool documentation has been a recent topic in Sweden amongst preschool teachers, preschool managers, education policymakers, and researchers. Interest in this topic is driven in part by the 2010 revision of the Swedish preschool curriculum that introduced requirements concerning the use of documentation in follow-up, evaluation, and development activities in preschool. LÄS MER

 5. 5. Vilken inlärningsteori lämpar sig bäst? : en experimentell studie i idrottsundervisning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Maria Rudner; Madeleine Stegius; [2019]
  Nyckelord :Teaching styles; physical education; peer teaching; direct teaching; school.; idrottsundervisning; skolan; inlärningsmetoder; kamratåterkoppling; direkta instruktionsmodellen.;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt har kamratåterkopplingsmodellen har i samband med idrottsundervisning i jämförelse med kontrollgruppen som utövar direkta instruktionsmodellen. Samt vilken av inlärningsteorierna har störst effekt. LÄS MER