Sökning: "Team Effectiveness Scale."

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Team Effectiveness Scale..

 1. 1. Effektivitet och sammanhållning i grupp - En studie av poliser i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Niklas Wallgren; Julia Krill; [2017]
  Nyckelord :Kohesion; sammanhållning; effektivitet; yrkeskultur; grupper; prestation; polisen; Group Environment Questionnaire - Work Team Version; Team Effectiveness Scale.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan kohesion (sammanhållning) och effektivitet i arbetsgrupper, vilket mättes i enkätundersökning med en svensk översättning av Group Environment Questionnaire - Work Team Version och Team Effectiveness Scale. Studien ville undersöka i vilken grad upplevd kohesion korrelerar med upplevd effektivitet inom arbetsgrupper på en polisstation med poliser i yttre tjänst. LÄS MER

 2. 2. Går det att mäta ett arbetsklimat med 17 items? : Validering av en ny klimatskala

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och organisationsstudier

  Författare :Andreas Nyhus; Kristofer Sjöström; [2016]
  Nyckelord :Perceived organizational support; organizational climate; personality; job satisfaction; Perceived organizational support; arbetsklimat; personlighet; arbetstrivsel;

  Sammanfattning : Inom organisationsklimatforskningen finns det tre (3) problemområden där flera författare menar att det råder förvirring gällande (1) i vad organisationsklimatet uppstår ur, (2) hur klimatbegreppet bör definieras, samt (3) vilken nivå klimatmätningar bör genomföras på. Studien syftar därför till att validera en ny klimatskala som består av 17 items. LÄS MER

 3. 3. Lean + Agile vs Seven Wastes in Software Development

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :V S S N R Ram Nanduri; [2014]
  Nyckelord :Lean software development; lean Practices; software process improvement; Waste; Empirical.;

  Sammanfattning : Context: Software Process Improvement uses lean principles for eliminating wastes in the software development process. Waste is defined as anything that does not add value to the customer and product. LÄS MER

 4. 4. Effective Distribution of Roles and Responsibilities in Global Software Development Teams

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Azeem Ahmad; Sushma Joseph Kolla; [2012]
  Nyckelord :Global Software Development Team; Team’s Effectiveness; Roles and Responsibilities; Framework; Global Software Development Challenges.;

  Sammanfattning : Context. Industry is moving from co-located form of development to a distributed development in order to achieve different benefits such as cost reduction, access to skillful labor and around the clock working etc. This transfer requires industry to face different challenges such as communication, coordination and monitoring problems. LÄS MER

 5. 5. Adaptation of Agile Practices : A Systematic Review and Survey

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Budsadee Kongyai; Edi Edi; [2011]
  Nyckelord :Agile practice adaptation; systematic review; survey;

  Sammanfattning : Context. Due to the uniqueness of software projects there is no single Agile development approach that ideally fits all project contexts. Each software project is unique, whether in its subject area, development team, or project size. Because of this, adapting Agile practices according to project circumstances is a must. LÄS MER